Skip available courses

Available courses


  • Szkolenia okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy.

    Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania służby  BHP w zakładach pracy w tym specjalistów z poza zakładów.

    Ukończenie szkolenia nadaje uprawnienia wykonywania zadania służby BHP na okres 5 lat.

  • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do posługiwania się programem Excel z wykorzystaniem jego głównych funkcji.


Dzięki kursom i szkoleniom
e-learningowym możesz zdobywać wiedzę i nowe kwalifikacje 
w szybki i prosty sposób. Ucząc się na odległość sam decydujesz o miejscu i czasie nauki. Kursy
e-learningowe to także oszczędność Twojego czasu i pieniędzy

Informacje i zapisy:
Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie
ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa
telefony kontaktowe:
(34) 368 - 30 - 53 
(34) 368 - 06 - 08
email:kursy@wsz.edu.pl